LIDAR KULLANIM ESASLARI

Başkanlığımızca hazırlanan “Yersel LIDAR Yöntemi ile Kadastral Detay Ölçmeleri, Üretimi ve Kontrol Esasları” Kadastro Dairesi Başkanlığı tarafından Merkez ve Bölge Müdürlüklerine talimat olarak duyurulmuştur.