HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞINDA STAJ İMKÂNI

Başkanlığımıza staj için başvuru yapacak öğrenciler için aşağıdaki staj duyuru metni web sorumlusu tarafından yayınlanır. Her yıl gözden geçirilerek varsa gerekli düzeltmeler yapılır.

Kurumumuz  Harita Dairesi Başkanlığında "Jeodezi,TUSAGA-Aktif, Havadan Görüntü Alımı, Görüntü Prosesi, Sayısal Fotogrametrik Harita Üretimi, Ortofoto Üretimi ve Verilerin  Arşivlenmesi" konularında staj imkanı sağlanmaktadır.

Staj programı 15 Mayıs - 30 Ağustos tarihleri arasında icra edilecektir.

Staj yapmak isteyen öğrenciler 1 Nisan- 30 Nisan tarihleri arasında Staj Başvuru Formunu doldurarak Harita Dairesi Başkanlığına başvurabileceklerdir.

Yerli ve yabancı Üniversitelerin Geomatik Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği lisans programları ile Harita ve Kadastro önlisans programında öğrenim gören öğrenciler, belirlenen seçim kriterleri ve kontenjanlar dâhilinde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanlığında büro  stajını yapabileceklerdir.

Bu kapsamda; staja başvuru, stajyer seçimi, staj çalışmaları ve stajın icrasına ilişkin esaslara aşağıdaki linklerden  ulaşabilirsiniz.

Konu ile ilgili olarak 0 312 551 24 59 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabilecektir.