Ortofoto Harita Talebi

1/5000 Ölçekli Ortofoto Harita Talebi:

Kurumumuzca üretilen 1/5000 ölçekli ortofoto haritaların Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu tarafından belirlenen 2020 yılı fiyat listesine göre satışı yapılır.

Haritaların Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu tarafından belirlenen 2020 yılı fiyat listesine göre;

Ortofoto km Bedeli

1 adet 1/5000 ölçekli ortofoto harita(1 km²) bedeli:  6,75 TL

Sayısal Arazi Modeli (DEM)  14,50 TL dir.

Not:

aOrtofoto görüntü fiyatları asgari 20 kmalan üzerinden hesaplanacaktır.

b) Doğrudan ulusal güvenliğe yönelik olarak operatif faaliyet yürüten kamu kurum ve kuruluşlarına %25 indirim uygulanır.