Uçuş

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü; Ülke gereksinimleri,  mekansal bazlı e-devlet projeleri, komşu ve kardeş ülkelerle yürütülen ortak çalışmalar kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarının havadan görüntü alım taleplerini karşılamaya çalışmaktadır.

 

Çalışma Prosedürü;

1-    İlgili kurum / kuruluş’un iş özet bilgileri ile Başkanlığımıza başvurusu Ek’ te sunulan form ile alınır.

2- Talebi uygun görülen Kurum / Kuruluşların  BHİKP taban fiyatlarına ilave edilecek Döner Sermaye İşletme Bedeli ve KDV oranları ile (Yaklaşık Taban Fiyat * 1.33) yaklaşık fiyat hesaplanır

3-  Hesaplanan yaklaşık fiyatların %10 ‘nun Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına yatırılması ile sözleşme imzalanır.

4- İlgili kurum/kuruluş tarafından çalışma bölgesinin havadan görüntü alımına hazır olduğunun yazı ile Başkanlığımıza bildirilmesinden sonra meteorolojik koşullar ve NOTAM bilgileri doğrultusunda havadan görüntü alımı çalışmalarına başlanır.

5- Uçuş İşleri tamamlandıktan sonra görüntü alımı yapılan alan bilgileri ile kesin fiyat hesaplanır. Kesin fiyattan sözleşme karşılığı alınan peşinat düşüldükten sonra kalan miktar ilgili hesaba yatırılır.

6-  Havadan görüntüsü alınan iş bölgesine ait görüntüler, resim orta noktası ve dönüklük bilgileri ilgilisine manyetik ortamda teslim edilir.

7- Sivil Havacılık Uçuş İzin ücretleri (NOTAM Bedeli) ilgili kurum / kuruluş tarafından ödenir.

 

İletişim : Kaynak Yönetimi Birimi Tel : 0 312 551 2459   e-posta : berkek@tkgm.gov.tr