LİSANSLI BÜROLAR YER DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI YETKİLENDİRME DUYURUSU

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Bürolara ait yeni yetkilendirmeler ekte bulunmaktadır.