Tapu ve Kadastro Müdürlüklerimizde Yüz Yüze Eğitim Yapılmıştır

    Tapu ve Kadastro Müdürlüklerimizde görev yapan personelin nitelik,  bilgi,  beceri,  tutum ve davranış olarak geliştirilmesine yönelik olarak yapılması planlanan 2021 yılı Temmuz ayı “Yüz Yüze Eğitimleri” Bölge Müdürlüğümüze bağlı Tapu ve Kadastro Müdürlüklerimizce yapılmıştır.