Mülkiyet İşlemleri

Vasiyet Tenfizi İşlemi
AttachmentSize
PDF icon vasiyet_tenfizi.pdf2.73 MB
Eklenme Tarihi :
30 October 2014
Güncelleme Tarihi: 6 June 2018
Tüzel Kişilerde Ünvan Değişikliği
Eklenme Tarihi :
30 October 2014
Güncelleme Tarihi: 6 June 2018
Trampa
AttachmentSize
PDF icon Trampa2.25 MB
Eklenme Tarihi :
30 October 2014
Güncelleme Tarihi: 6 June 2018
Ticaret Şirketlerine Ayni Sermaye Konulması
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Güncelleme Tarihi: 6 June 2018
Satış
AttachmentSize
PDF icon Satış3.54 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Güncelleme Tarihi: 6 June 2018
Satış Suretiyle Pay Temliki
AttachmentSize
PDF icon Satış Suretiyle Pay Temliki2.76 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Güncelleme Tarihi: 6 June 2018
Satış İpotek
AttachmentSize
PDF icon Satış İpotek2.95 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Güncelleme Tarihi: 6 June 2018
Paylaşma (Taksim)
AttachmentSize
PDF icon Paylaşma (Taksim)1.91 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
Ölünceye Kadar Bakma Akdi
AttachmentSize
PDF icon Ölünceye Kadar Bakma Akdi2.27 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
Mülkiyet ve Hisse Oranlarının Düzeltilmesi
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
Mirasın Taksimi
AttachmentSize
PDF icon Mirasın Taksimi1.95 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
Kamulaştırma
AttachmentSize
PDF icon Kamulaştırma1.91 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
İntikal
AttachmentSize
PDF icon İntikal2.72 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
İfrazen Taksim
AttachmentSize
PDF icon İfrazen Taksim2.05 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
Hükmen Satış
AttachmentSize
PDF icon Hükmen Satış2.51 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
Ferdileşme
AttachmentSize
PDF icon Ferdileşme2.06 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
Emlak Rayiç Bedelinden Düşük Bedelle Satış
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
Elbirliği Mülkiyetin Sona Erdirilmesi
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
Çıplak Mülkiyet Satışı ve 3. Kişiye İntifa Devri
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
Cebri Satış
AttachmentSize
PDF icon Cebri Satış3.62 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
Birden Fazla Ölüm Halinde İntikal
AttachmentSize
PDF icon Birden Fazla Ölüm Halinde İntikal2.47 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
Bağış
AttachmentSize
PDF icon Bağış2.09 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
Bağımsız Bölüm Bilgilerinin Düzeltilmesi
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
Tkgm 6361 S.Y. Göre Devir ve Finansal Kiralama Sözleşmesi Şerhi
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
S.Y Göre Tahsis İşlemleri 2981
AttachmentSize
PDF icon S.Y Göre Tahsis İşlemleri 2981 2.6 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
Yüzölçümünün - Arsa Payının Düzeltilmesi
Eklenme Tarihi :
30 October 2014
Güncelleme Tarihi: 6 June 2018

Rehin İşlemleri

Müşterek İpoteğin Kısmi Terkini
AttachmentSize
PDF icon Müşterek İpoteğin Kısmi Terkini1.66 MB
Eklenme Tarihi :
30 October 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
İpotekte Değişiklik
AttachmentSize
PDF icon İpotekte Değişiklik2.93 MB
Eklenme Tarihi :
30 October 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
İpotek Tesisi
AttachmentSize
PDF icon İpotek Tesisi3.15 MB
Eklenme Tarihi :
30 October 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
Alacağın Temliki
AttachmentSize
PDF icon Alacağın Temliki3.23 MB
Eklenme Tarihi :
30 October 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018

Şerh İşlemleri

Satış Vaadi Şerhi
AttachmentSize
PDF icon Satış Vaadi Şerhi1.72 MB
Eklenme Tarihi :
30 October 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
Kira Şerhinin Tesisi
AttachmentSize
PDF icon Kira Şerhinin Tesisi1.75 MB
Eklenme Tarihi :
30 October 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
İİK 150 C Şerhi Tesisi
AttachmentSize
PDF icon İİK 150 C Şerhi Tesisi2.08 MB
Eklenme Tarihi :
30 October 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
İİK 150 C Şerhi Terkini
AttachmentSize
PDF icon İİK 150 C Şerhi Terkini1.56 MB
Eklenme Tarihi :
30 October 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
İhtiyati Tedbir
AttachmentSize
PDF icon İhtiyati Tedbir1.46 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
İcrai Haciz Yenilemesi-Değişikliği
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
Aile Konutu Şerhi Tesisi
AttachmentSize
PDF icon Aile Konutu Şerhi Tesisi1.83 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
İcrai Haciz Tesisi REDDİ
AttachmentSize
PDF icon İcrai Haciz Tesisi REDDİ1.29 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
İcrai Haciz Terkini
AttachmentSize
PDF icon İcrai Haciz Terkini2.07 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
İcrai Haciz Tesisi
AttachmentSize
PDF icon İcrai Haciz Tesisi3.17 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018

1 - İşlemlere ait Ortak Aşamalar

Önsöz
AttachmentSize
PDF icon Önsöz469.7 KB
Eklenme Tarihi :
5 November 2014
Güncelleme Tarihi: 25 October 2017
Akit Randevusu İşlemleri
AttachmentSize
PDF icon Akit Randevusu İşlemleri3.46 MB
Eklenme Tarihi :
5 November 2014
Güncelleme Tarihi: 25 October 2017
İşlem Monitörü Aşamaları
AttachmentSize
PDF icon İşlem Monitörü Aşamaları7.55 MB
Eklenme Tarihi :
5 November 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
Tapu Kütüğü İnceleme ve Veri Kesinleştirme
Eklenme Tarihi :
8 June 2018
Güncelleme Tarihi: 8 June 2018

Beyan İşlemleri

Yönetim Planı Değişikliği Belirtmesi
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018

İrtifak Hakları İşlemleri

Oturma Hakkı (Sükna)Tesisi
AttachmentSize
PDF icon Oturma Hakkı (Sükna)Tesisi2.17 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
İntifa Süresinin Kısaltılması
AttachmentSize
PDF icon İntifa Süresinin Kısaltılması2.03 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
İntifa Hakkının Tesisi
AttachmentSize
PDF icon İntifa Hakkının Tesisi2.43 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
İntifa Hakkından Feragat
AttachmentSize
PDF icon İntifa Hakkından Feragat1.99 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
Geçit Hakkı
AttachmentSize
PDF icon Geçit Hakkı1.87 MB
Eklenme Tarihi :
31 October 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018

Taşınmaz İle İlgili İşlemler

Tevhit İşlemi
AttachmentSize
PDF icon Tevhit İşlemi3.12 MB
Eklenme Tarihi :
3 November 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
Teferruat Tesisi
AttachmentSize
PDF icon Teferruat Tesisi1.51 MB
Eklenme Tarihi :
3 November 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
Teferruat Terkini
AttachmentSize
PDF icon Teferruat Terkini1.57 MB
Eklenme Tarihi :
3 November 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
Kat Mülkiyeti Tesisi
AttachmentSize
PDF icon Kat Mülkiyeti Tesisi3.73 MB
Eklenme Tarihi :
3 November 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
Kat İrtifakı Tesisi
AttachmentSize
PDF icon Kat İrtifakı Tesisi4.36 MB
Eklenme Tarihi :
3 November 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
Kat İrtifakı Terkini
AttachmentSize
PDF icon Kat İrtifakı Terkini2.6 MB
Eklenme Tarihi :
3 November 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
İhdas İşlemi
AttachmentSize
PDF icon İhdas İşlemi2.46 MB
Eklenme Tarihi :
3 November 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
İfraz İşlemi
AttachmentSize
PDF icon İfraz İşlemi4.01 MB
Eklenme Tarihi :
3 November 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
Eklenti Tesisi
AttachmentSize
PDF icon Eklenti Tesisi1.85 MB
Eklenme Tarihi :
3 November 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
Eklenti Terkini
AttachmentSize
PDF icon Eklenti Terkini1.74 MB
Eklenme Tarihi :
3 November 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
Ana Taşınmazın Kom Parseline Dönüştürülmesi
Eklenme Tarihi :
3 November 2014
Güncelleme Tarihi: 7 June 2018
İmar İşlemi
AttachmentSize
PDF icon İmar İşlemi9.03 MB
Eklenme Tarihi :
19 June 2015
Güncelleme Tarihi: 25 October 2017

Vekalet ve Yetki İşlemleri

Azil-Yetki Kısıtlama
AttachmentSize
PDF icon Azil - Yetki Kısıtlama1.72 MB
Eklenme Tarihi :
28 April 2015
Güncelleme Tarihi: 25 October 2017
Tüm Vekaletlerini Azil
AttachmentSize
PDF icon Tüm Vekaletlerini Azil1.17 MB
Eklenme Tarihi :
28 April 2015
Güncelleme Tarihi: 25 October 2017