Davacının Taşınmazının Yüzölçümünün Tapu Kayıtlarındaki Miktarından Fazla Olduğu, Ayrıca Komşu Arazi Parselindeki Sınır İhlalinden Dolayı Men-i Müdahale DavasıAçılması Neticesinde Adil Tatmin Talebinde Bulunulmaması Üzerine Tazminatın Ödenemeyeceği Kararı

 

COUNCIL OF EUROPE                    AVRUPA KONSEYİ

 

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

 

İKİNCİ DAİRE

 

… VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE

 

(Başvuru no. 2249/03)

 

 

 

 

Davacının Dava Konusu Taşınmazının Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması Talebiyle Açmış Olduğu Davanın Reddedilerek,Davanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvurması Neticesinde AİHM.Başvurusunun Kabul Edilemez Olduğu Kararının Verilmesi

metin ektedir.

Davacıların Taşınmazlarının Açılan Davalarda Kıyı Şeridinde Bulundukları Gerekçesiyle Tapu İptal Davaları ile Hazine Adına Tescilleri Yapılması Neticesinde Başvuruların AİHM 'e Yapılarak Kısmen Kabul Kısmen Red Kararının Verilmesi ve Tazminat Ödenmesi

 metin ektedir.

Davacıların Taşınmazlarının Açılan Davalarda Kıyı Şeridinde Bulundukları Gerekçesiyle Tapu İptal Davaları ile Hazine Adına Tescilleri Yapılması Neticesinde Başvuruların AİHM 'e Yapılarak Kısmen Kabul Kısmen Red Kararının Verilmesi ve Tazminat Ödenmesi

metin ektedir.