-A A +A

İş Yapma Kolaylığı (DOING BUSINESS)Raporları Hakkında Farkındalık Çalıştayı

Dünya Bankası Doing Business (İş Yapma Kolaylığı) raporlarında, her ülkenin farklı eylem başlıkları altında puanlaması yapılarak iş yapma kolaylığı endeksi hesaplanmakta ve sonuç raporları her sene yayınlanmaktadır. 2020 yılı raporu için çalışmaları yürütmek üzere Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin riyasetinde 2018 ve 2019 raporlarında hedeflenen puanı alınamamış veya hiç değerlendirmeye alınmayan reformlar ile ilgili 2020 raporu için İşe Başlama, İnşaat İzinleri, Elektrik Temini, Tapu Kaydı ve Vergi Ödeme eylem başlıkları ile ilgili saha ziyaretleri bilgilendirme ve farkındalık çalıştayı 12-14 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenmiştir. Çalıştaya, Kurumumuzu temsilen Daire Başkanı Hasan ÇELİK, Tapu ve Kadastro Uzmanı Sadettin TUNAS, Şube Müdürü Ertaç ÖZYOL ve Tapu Müdürü İbrahim ERSOY katılmışlardır.