-A A +A

TS EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülmekte olan Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra birimlerinde TS EN ISO 9001 standartlarına göre kurulmuş olan Kalite Yönetim Sisteminin 2015 versiyonuna geçiş adaptasyonu amacıyla “TS EN ISO 9001:2015 KYS Revizyon ve Adaptasyon Eğitimi”09 Temmuz 2018 tarihinde Afyonkarahisar ili Sandıklı ilçesinde başlamıştır.

Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet POSTACI’nın başkanlığında eğitim süreci içerisinde eğitime katılan Bölge Müdürleri, Bölge Müdür Yardımcıları, Kalite, Halkla İlişkiler ve Hizmet Değerlendirme Şube Müdürleri ve Kalite Denetçilerinin katılımıyla 11.07.2018 tarihinde Kalite Yönetim Sistemine ilişkin değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet POSTACI tarafından Kalite Yönetim Sistemi kapsamında; müdürlüklerimizin tetkik ve denetimleri esnasında uygulama birliği ve görsel bütünlük sağlanması adına öncelikle ve özellikle dikkat edilmesi gereken hususlarda bilgilendirme yapılarak, fiziki ortamın modern hizmet sunumuna uygun olup olmadığı, tefrişat ve büro malzemelerinin seçiminde Kurumsal Kimlik Kılavuzu uyumunda hareket edilip edilmediği, tabela ve logoların güncel olup olmadığı, Hizmet Standartları, Kalite Politikası ve bilgilendirme doküman ve argümanlarının stratejik lokasyonda olup olmadığı hususlarına dikkat edilerek, uygulamada gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir.