-A A +A

TOPLANTI

     Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum ve Eylem Planı 2018/2.  Genel Değerlendirme Toplantısı Bölge Müdürümüz Mürsel Necmi AKKOCA Başkanlığında, Bölge Müdürlüğümüz personelinin katılımıyla 30.11.2018 tarihinde Şehit Ömer HALİSDEMİR Toplantı Salonunda yapılmıştır.