-A A +A

Tapu ve Kadastro Müdürlerimiz ile Toplantı Yapıldı

Genel Müdürlüğümüzün 2017/3 sayılı genelgesi uyarınca tapu müdürlüklerindeki işlem belgelerinin ayıklanması, tasniflenmesi, dosyalanması, imhası ve elektronik ortama aktarılmasına ilişkin usul ve esasları genelgesinin uygulaması ile 2017 yılında değişen diğer mevzuat uygulamaları hakkında bilgilendirme yapmak, ayrıca Kalite Yönetim Sistemi, İç Tetkik ve Müfettiş denetimleri ile son yıllarda artan sahteciliklerle mücadele kapsamında görüş alışverişi yapmak üzere;

Kocaeli ve Sakarya ili Tapu ve Kadastro Müdürleri ile 09.05.2017 tarihinde Kocaeli ili İzmit Kaymakamlığı konferans salonunda,       

İstanbul İlindeki Tapu ve Kadastro Müdürleri ile 10.05.2017 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz konferans salonunda kapsamlı ve yararlı toplantılar yapılmıştır. Bölge Müdürlüğümüzde yapılan toplantıya Başmüfettiş Sayın Gürsel Öcal DÖRTGÖZ'de katılmış ve konuşma yapmıştır.