-A A +A

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAVI SONUÇ DUYURUSU

Edirne Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Müdürlüğü Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalışan Personelden Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Talebi Kabul Edilen ve Sınava Giren İşçilerin Sınav Sonuçları

 

 

İ L A N

 

Edirne Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Müdürlüğünce;  4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü ve geçici 24 üncü maddeleri kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş için 15.03.2018 ve 16.03.2018 tarihlerinde 2 grup halinde (temizlik görevlisi)  “yalnızca uygulamalı sınav” 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında görev yapan özel güvenlik görevlilerine “yalnızca sözlü sınav” olarak yapılan sınav sonuç listesi  ekte yayınlanmış olup,

 İlgililere ilanen tebliğ olunur.

 

 

 

  EK  : 15.03.2018-16.03.2018/ tarihlerinde yapılan Taşeron İşçilerin ve Güvenlik Görevlilerin Sınav Sonuç Listesi 

  NOT :1- İş bu ilan 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesi uyarınca tebliğ yerine geçmekte olup, sınava katılan personellere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  2- Sınav sonuçlarına itirazların ilan tarihinden itibaren 2 gün süre ile olup, (20.03.2018-21.03.2018 tarihi mesai bitimine kadar Bölge Müdürlüğümüz Genel Evrak Birimine kayıt yaptırılmak koşuluyla gerekçesi de belirtmek suretiyle yazılı olarak yapılacaktır.

 3-İtirazlar 1 gün içerisinde karara bağlanacaktır.

 4-İtiraz sonuçları başvuru sahiplerine yazılı olarak tebliğ edilecektir.