-A A +A

KYS 2017 İç Tetkik Faaliyetleri

Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında Kurumumuz merkez ve taşra birimlerinde TS EN ISO 9001:2008 Standardına göre kurulmuş olan Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunun, yeterliliğinin, etkinliğinin takibi ve devamlılığının sağlanması, eksikliklerin ve uygunsuzlukların tespit edilerek giderilmesi ve kurulmuş olan Kalite Yönetim Sisteminin hedeflere ulaşmada yeterli olup olmadığının takibi için İç Tetkik Prosedürüne göre her birimin yılda en az bir defa tetkik edilmesi gerekmektedir.

"2017 Yılı İç Tetkik Planı" kapsamında; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez birimleri ,Bölge Müdürlükleri merkezi ve Bölge Müdürlüğüne bağlı Tapu Müdürlükleri ve Kadastro Müdürlüklerinde,  görevlendirilen Kalite Denetçileri tarafından 2017 yılı İç Tetkik çalışmaları tamamlanmıştır.