-A A +A

İLAN

     Antalya Tapu ve Kadastro 6. Bölge Müdürlüğü Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalışan Personelden Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Talebi Kabul Edilen ve Sınava Giren İşçilerin Kesin Sınav Sonuçları

İ L A N

     Antalya Tapu ve Kadastro 6. Bölge Müdürlüğünce; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü ve geçici 24 üncü maddeleri kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş için 14.03.2018 ve 15.03.2018 tarihlerinde 2 grup halinde (temizlik görevlisi-yemekhane görevlileri) “yalnızca uygulamalı sınav” 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında görev yapan özel güvenlik görevlilerine “yalnızca sözlü sınav”  olarak yapılan ve 15.03.2018 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz web adresinde yayınlanan sınav sonuç listelerine 20.03.2018 tarihi mesai bitimine kadar herhangi bir itirazda bulunulmadığından ekte sunulan kesin sınav sonuç listeleri Bölge Müdürlüğümüz web adresinde yayınlanmıştır.

      İlgililere ilanen tebliğ olunur.

     EK  : 14.03.2018-15.03.2018/ tarihlerinde yapılan Taşeron İşçilerin ve Güvenlik Görevlileri Kesin Sınav Sonuç Listeleri