-A A +A

İLAN

Antalya Tapu ve Kadastro 6. Bölge Müdürlüğü Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalışan Personelden Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Talebi Kabul Edilen İşçilere Yapılacak Sınav Tarihleri

İ L A N

     Antalya Tapu ve Kadastro 6. Bölge Müdürlüğünce; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü ve geçici 24 üncü maddeleri kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebi kabul edilen işçilerden sınava katılmaya hak kazananlara ilişkin liste ekte yayınlanmış olup,

     Söz konusu sınav 14.03.2018 ve 15.03.2018 tarihlerinde 2 grup halinde Bölge Müdürlüğümüz Şehit Ömer HALİSDEMİR toplantı salonunda saat 9:30 da yapılacaktır.

     İlgililere ilanen tebliğ olunur.

     EK  : 14.03.2018-15.03.2018/ tarihlerinde Sınava Katılacak Taşeron ve Güvenlik Görevlisi Listesi 

     NOT : 1-İş bu ilan 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesi uyarınca tebliğ yerine geçmekte olup, sınava katılacak olanlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  2- Söz konusu Bölge Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında görev yapan taşeron işçilerden sürekli işçi kadrosuna geçiş için başvuruları kabul edilen personele (temizlik görevlisi-yemekhane görevlileri) “yalnızca uygulamalı sınav”5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında görev yapan özel güvenlik görevlilerinden sürekli işçi kadrosuna geçiş için başvuruları kabul edilen personele ise “yalnızca sözlü sınav” yapılacaktır.

  3- Sınava sonuçları 20.03.2018 tarihi mesai bitimine kadar ilan edilecektir.