-A A +A

İLAN

Antalya Tapu ve Kadastro 6. Bölge Müdürlüğü Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalışan Personelden Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları

                                                                                                                                                                     İ L A N

     Antalya Tapu ve Kadastro 6. Bölge Müdürlüğünce; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar ve gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayanlara ait liste 14.02.2018 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanmıştır.

     Yayınlanan listede başvurusu kabul edilmeyen işçilerden, 14.02.2018 - 16.02.2018 tarihleri arasında Komisyon kararına usulüne uygun itiraz edenlerin, itirazları incelenmiş ve karara bağlanmıştır. Sınava girmeye hak kazananlara ait liste ekte yayınlanmıştır.

     İlgililere ilanen tebliğ olunur.

 

EK  : Sınava Katılmaya Hak Kazanan Ait Liste

 

NOT : 1- İş bu ilan 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesi uyarınca tebliğ yerine geçmekte olup, başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

AttachmentSize
PDF icon ilan_son_liste.pdf304.53 KB