-A A +A

HİZMET İÇİ EĞİTİM

     Bölge Müdürlüğümüzce düzenlenen Antalya-Burdur ve Isparta il ve ilçelerde bulunan Tapu ve Kadastro Müdürlüklerindeki müdür/yetkili müdür yardımcısı ile evrak birimi personellerine yönelik Bölge Müdürlüğümüz hizmet binası Ömer HALİSDEMİR toplantı salonunda iki gün süren KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) eğitimi gerçekleştirilmiştir.