-A A +A

GENEL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

12.03.2018 tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının BİS 13.1/1 Maddesi ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın 24.01.2018 tarih E.211726 sayılı talimatının 19. Maddesi kapsamında Bölge Müdürlüğümüz personelinin katılımıyla 2018 yılı 1. Genel Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır.