-A A +A

Farklı Birimlerde Bulunan Vatandaşların Yetki Alanı Dışı Tapu İşleminin Yapılması

Wednesday, 29 January, 2020

2644 sayılı Tapu Kanunu 26 ncı maddesinde ve Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla  İlgili  Tapu  İşlemlerinin  Yapılmasına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında Yönetmelik'te  yapılan  değişiklikle  tarafların  farklı  birimlerde  bulunmaları  halinde  işlem yapmaları sağlanarak, uygulamaya yönelik genelge yürürlüğe konulmuştur.

Farklı birimlerce yapılacak tapu işlemlerinde pratikte neler yaşanabileceği konusunda örnekler üzerinden analiz yapılması amacıyla Ümraniye, Çankaya, Büyükçekmece, Kepez, Bayraklı ve Bornova Tapu Müdürlükleri ile Berlin Temsilciliği pilot uygulamanın yapılacağı birimler olarak seçilmiştir.

Personelimiz ve vatandaşlarımız açısından etkin, verimli ve yapıya en uygun süreçlere göre yaygınlaştırma çalışmalarının yapılması  için pilot seçilen; Bölge Müdürlüğümüze bağlı Ümraniye Tapu Müdürlüğümüzde; farklı birimlerde bulunan tarafların ilk işlem talebi 29.01.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.