-A A +A

Edirne Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Müdürlüğü Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalışan Personelden Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Talebi Kabul Edilen ve Sınava Giren İşçilerin Kesin Sınav Sonuçları

Edirne Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Müdürlüğü Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalışan Personelden Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Talebi Kabul Edilen ve Sınava Giren İşçilerin Kesin Sınav Sonuçları

 

 

İ L A N

 

Edirne Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Müdürlüğünce;  4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü ve geçici 24 üncü maddeleri kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş için 15.03.2018  tarihinde 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında görev yapan özel güvenlik görevlisi personele  “yalnızca sözlü sınav”  16.03.2018 tarihinde temizlik görevlisi personele  “yalnızca uygulamalı sınav”  olarak yapılan ve 20.03.2018 tarihinde www.tkgm.gov.tr/edirne sitesinde yayınlanan listelere süresi içerisinde herhangi bir itiraz bulunmadığından; söz konusu listeler kesinleşmiştir.

 İlgililere ilanen tebliğ olunur.