-A A +A

Düzce Kadastro Müdürlüğünde Seminer

             TKGM’nin 2019/13 sayılı Genelgesi ile başta 2010/4 sayılı ve 2010/22 sayılı Genelgeler olmak üzere bir kısım önemli mevzuatlar mülga hale gelmiştir. Yine bu Genelge birçok yenilikleri beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda anılan Genelgeye ilişkin 10.12.2019 Salı günü bilgilendirme ve uygulama birliği oluşması adına bir seminer tertip edilmiştir. Seminere; Serbest Harita Büroları, Düzce Özel İdaresi ve Belediyeleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün haritacı teknik personelleri, LİHKAB ve Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Harita Mühendisleri geniş katılım göstermişlerdir.