-A A +A

ARŞİV İLAÇLAMA FİYAT ARAŞTIRMA TEKLİFİ DUYURUSU

Friday, 21 February, 2020

Tapu ve Kadastro X.(Samsun) Bölge Müdürlüğü, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğümüz tarafından Bölge Müdürlüğümüz Merkez ve bağlı Tapu ve Kadastro Müdürlükleri ve Kadastro Birimleri arşivlerinde; Biosidal Ürün Uygulama ve ilaçlama işi yapılacaktır. Söz konusu hizmet alım işine ait 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22.Maddesi (d) bendi "Doğrudan Temin Usulü" gereğince hizmet alımı yapılacaktır.

İlgili hizmet alımına ait Teknik Şartname ve Teklif Mektubu Bölge Müdürlüğümüz Arşiv Hizmetleri Şube Müdürlüğünden temin edilebileceği, teklif verecek firma/kişilerin 02.03.2020 tarih saat 16.00'a kadar tekliflerini Bölge Müdürlüğümüze sunmaları gerekmektedir.