-A A +A

2017 Yılı Bölge Müdürlükleri Kalite Sistemini Gözden Geçirme Toplantıları

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülen Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında, Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilatında uygulanan TS EN ISO 9001 : 2008 Standartlarına uygun Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin takip edilmesi, kalite politikası ve kalite hedeflerine ulaşmadaki yeterliliğinin değerlendirilmesi amacıyla, "Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme Prosedürü" gereğince her yıl en az bir defa olmak üzere ve iç tetkikler tamamlandıktan sonra bir ay içerisinde TKGM Üst Yönetimi tarafından "Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme Toplantısı"  yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Müdürlüklerinde, Bölge Müdürleri başkanlığında; Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, bağlı Tapu ve Kadastro Müdürlerinin katılımı ile 2017 yılı Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.