V.H.K.İ Olarak Görev Yapan Davacının,Vekaleten Müdür Vekilliği Görevini Yürütmesi Nedeniyle Söz Konusu Vekalet Ücretinin Ödenmesi İçin Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptali İçin Verilen Kararın Temyizen Reddi Dair Karar

metin ektedir.O.G.