2/B Alanlarında Kullanıcı ve Muhdesat Belirtmelerinde Devir veya Düzeltme