Parsel Sorgulama UygulamasıParsel Sorgulama Uygulaması


Parsel Sorgulama Uygulaması

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) kapsamında ülke genelinde işlem yapan 957 tapu müdürlüğünün tamamı 1 Mayıs 2012 tarihi itibari ile işletime alınmış ve vatandaşlarımızın tüm tapu işlemlerinin bu sistem üzerinden yapılması sağlanmıştır.

Ayrıca kadastro müdürlüklerimiz tarafından üretilen kadastro bilgilerinin, tapu verileri ile uyumlaştırılması ve kurum, kuruluş ve belediyeler ile paylaşılması amacıyla kurumumuz tarafından geliştirilen Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) 2011 yılı içerisinde hayata geçirilmiştir.

Bu süreç zarfında ülke genelinde yer alan yaklaşık 56.5 milyon parselin %93.5 oranında uyumlaştırma çalışmaları tamamlanmış olup, kontrol ve iyileştirme çalışmaları kadastro müdürlüklerimiz tarafından sürdürülmektedir.

Yapılan bu çalışmalar ile günümüz kamu yönetimi anlayışının en önemli gerekliliklerinden olan şeffaf ve bilgiyi paylaşan bir kurumsal anlayış ile taşınmaza yönelik temel bilgilerin tüm vatandaşlarımıza sunulması hedeflenmektedir.

Bu amaçla kişisel bilgilerin dışında kalan ve taşınmazın temel bilgilerini oluşturan hususların, sahtecilik işlemlerinin önlenmesi başta olmak üzere, gayrimenkul sektöründe yer alan tüm kurum ve kuruluşların kullanımına sunulması gerektiği düşünülmektedir.

Ülkemizde yılda yaklaşık 2 milyon satış işleminin gerçekleştiği gayrimenkul sektöründe, yatırım ve satın alma süreçlerinde taşınmaza ait bilgilerin ve konum bilgilerinin paylaşılması en büyük ihtiyaçlardan biri olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu amaçla temel tapu bilgileri ile kadastro bilgilerinin yurtiçi ve yurtdışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza ve gayrimenkul sektörüne sunulması amacıyla Parsel Sorgulama Uygulaması geliştirilmiş ve kurumuz web sayfası olan http://www.tkgm.gov.tr adresinde kullanıma açılmıştır.

http://cbs.tkgm.gov.tr/parselsorgu.aspx