Denizli Tapu ve Kadastro XVIII. Bölge Müdürlüğü

E-Arşiv için Hangi Belgelerin Taranması Konusunda İlgili Yazılar

2 Nisan, 2014 - 10:48

E-Arşiv Uygulamasının nasıl yapılması Konusunda bilgilendirme.

Vefat (Ali Fatih DÜNDAR)

21 Mart, 2014 - 15:40

Bölge Müdürlüğümüze bağlı Denizli Kadastro Müdürlüğü personellerimizden Kontrol Mühen

E-ARŞİV HAKKINDA DUYURU

20 Mart, 2014 - 13:30

E-ARŞİV HAKKINDA DUYURU

E-Arşiv Resmi Senetlerin Taranması ve Yetkilendirme Açılan Müdürlükler

19 Mart, 2014 - 15:38

18.03.2014 tarihi itibari ile E-Arşiv yetkisi açılan Müdürlüklerde yapılması gerekenler.

Güç Kaynağı Alım İhalesi

19 Mart, 2014 - 10:13

Güç Kaynağı Alım İhalesi

Elektronik Posta Adresleri (Mail Adresleri)

13 Mart, 2014 - 09:41

       Bölge Müdürlüğümüze bağlı  Şube Müdürlüklerimizin Elektronik Posta adresleri hizmete girmiştir.Bu tarih itibari ile daha önceden kullanılmakta olan  Bölge Müdürlüğümüze ait  denizli@tkgm.gov.tr  Eletronik posta edresine mail gönderilmeyecektir.Konu itibari ile hangi müdürlüğü ilgilendiriyor ise  ilgili Şube Müdürlüğümüzün Eletronik posta adresine bilgiler gönderilecektir.Bölge Müdürlüğümüz adına kullanılan elektronik posta adresi sadece Bölge Müdürü ve Bölge Müdür yardımcıları ile ve Özel Kalemi ilgilendiren konular için kullanılacaktır.

     Gereğini bilgilerinize rica ederim.

 

EBYS Sistemi Hakkında İlgili Yazılar

5 Mart, 2014 - 14:01

05/03/2014 Tarih ve 15 sayılı Bölge Müdürlüğümüz yazısında belirtilen EBYS ile ilgili Genel Müdür

1 No.lu Bilgi Formları

3 Mart, 2014 - 14:04

Bölge Müdürlüğümüzün 03/03/2014 tarih ve 99730141-719/14 sayılı yazısının  ekidir.