Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Futbol Takımı Ziyareti...
Futbol Takımı Ziyareti...
Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi
Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi ...
E-Terkin İşlemleri Başladı...
Hizmet Binaları Açılışı ...
Hizmet Binaları Açılışı ...
Kadastro Dairesi Başkanına Ziyaret
Kadastro Dairesi Başkanına Ziyaret
Kastamonu Bölge Müdürlüğü Ziyareti...